Co przyniesie rynek pracy w 2024 roku?

Rok 2024 dla wielu przedsiębiorstw niesie nowe plany i nadzieje. Mimo tego, według „Barometru polskiego rynku pracy” 35% ankietowanych firm wyraża obawy związane z przyszłością i lęk przed nowym rokiem.

Obawa przed rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, presją płacową i dalszym wzrostem cen wydaje się być jednym z największych wyzwań stojących przed pracodawcami.

Presja płacowa

W 2024 roku wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrośnie o ponad 19% (do 4 300 zł). Jak obserwowaliśmy przez ostatnie lata – wzrost płacy minimalnej znacząco wpływa na wynagrodzenia w wielu firmach, w oczach przedsiębiorców – nie zawsze pozytywnie. Bowiem, wzrost płacy minimalnej powoduje, że pracownicy zarabiający nieco więcej również domagają się podwyżek.

Podwyżka pensji minimalnej w 2024 roku może jeszcze bardziej zaostrzyć presję płacową, natomiast pomimo tego według badań „Barometru polskiego rynku pracy” 39% badanych przedsiębiorstw planuje w przyszłym roku zwiększyć wynagrodzenia pracowników. 11% ankietowanych firm zapowiada obniżenie budżetów płacowych.

Tym, czego możemy się spodziewać w 2024 roku jest to, że z powodu dwucyfrowego wzrostu płacy minimalnej, presji płacowej oraz utrzymującej się wysokiej inflacji – wynagrodzenia będą rosnąć w znacząco szybkim tempie, co już dzisiaj możemy określić jako duże wyzwanie kosztowe stojące przed pracodawcami, zwłaszcza, że 70% z nich określa wysokie koszty pracy jako główną barierę w prowadzeniu firmy.

Pracodawcy bez wątpienia będą chcieli (lub będą musieli) rekompensować pracownikom wzrost kosztów życia, spowodowanych wysoką inflacją. Mimo wszystko, w dalszym ciągu nadal bardziej opłacalnym będzie podniesienie wynagrodzenia pracownikom niż uruchamianie rekrutacji.

Według Barometru 27% firm planuje wzrost zatrudnienia (to o 2% więcej niż w poprzednim badaniu z początku 2023 roku), natomiast 21% ankietowanych planuje zmniejszenia etatów (7% mniej w porównaniu z poprzednią edycją badania).

To, co może w Polsce przynieść wzrost gospodarczy to odblokowanie środków z KPO, a nawet sama perspektywa otrzymania tychże środków powinna pozytywnie wpływać na planowanie inwestycji i zwiększanie zatrudnienia.

Automatyzacja – czy SI zabierze nam pracę?

Jesteśmy świadkami wprowadzania automatyzacji i robotyzacji w miejscach, gdzie tylko jest to możliwe. Inwestowanie w technologie, które pozwalają zautomatyzować powtarzalne zadania stało się nie tylko potrzebne ale i konieczne. Pomimo pierwszej fascynacji automatyzacją procesów z biegiem czasu zjawisko to zaczęło stawać się obawą pracowników przed utratą pracy.

To, co obserwuję w ostatnich miesiącach, to rzeczywiście dążenie do redukcji kosztów i zwiększenia wydajności poprzez SI, ale jednocześnie – zapewnienia pracownikom możliwości realizowania bardziej ambitnych, mniej powtarzalnych zadań. Jednocześnie, automatyzacja tworzy nowe możliwości zawodowe chociażby dla analityków danych, programistów, inżynierów robotyki etc.

Co z pracą zdalną?

Przez (lub dzięki) pandemii COVID-19 praca zdalna na dobre zagościła w wielu firmach, stając się już nie tylko benefitem, ale integralną częścią nowoczesnego rynku pracy. W ostatnim czasie na portalach czy w literaturze branżowej miałam okazję czytać wiele artykułów na temat efektywności tej formy pracy i prognoz powrotów do biur.

Z drugiej znowu strony – podczas moich rozmów z przedstawicielami różnych biznesów w Polsce dowiaduję się, że firmy nie mają problemu z efektywnością podczas pracy zdalnej, a to co nierzadko stoi za usilnym motywowaniem pracowników do pracy stacjonarnej jest chęć kontroli i przekonanie, że tylko pracownik, który jest obserwowany przez managera może być efektywny. W praktyce znów się okazuje, że bez względu na formę pracy zaangażowanie i odpowiedzialność pracownika są na podobnym poziomie.

Praca zdalna kojarzone kiedyś jako  luksusowy tryb pracy na basenie w ciepłych krajach, okazała się być ogromną szansą dla mieszkańców mniejszych miast i miejscowości. Dzięki zdalnym możliwościom zawodowym, ludzie spoza dużych ośrodków miejskich mogą teraz uczestniczyć w globalnym rynku pracy, niezależnie od swojej lokalizacji geograficznej.

To oznacza, że osoby mieszkające w mniejszych miastach mają równą szansę na dostęp do interesujących i dobrze płatnych stanowisk, co ich rówieśnicy w większych metropoliach. Praca zdalna pozwala na wykorzystanie swojego potencjału zawodowego bez konieczności przeprowadzki do dużego miasta, co często wiąże się z kosztami i innymi trudnościami związanymi z przeprowadzką.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Rosnąca świadomość pracowników w kwestiach związanych z ochroną środowiska, etyką pracy czy wpływem działalności organizacji na społeczeństwo spowodowała, że wiele firm przykłada większą wagę do koncentracji na zrównoważonym rozwoju.

Zarządzanie energią, świadome, planowane zakupy, segregacja odpadów to elementy, na które wielu pracowników coraz bardziej zwraca uwagę i coraz chętniej są oni ambasadorami właśnie takich przedsiębiorstw, które charakteryzują się wspomnianymi cechami.  

Podsumowanie

W perspektywie roku 2024 widzimy zarówno nadzieje, jak i wyzwania na polskim rynku pracy. Mimo że wielu przedsiębiorców obawia się przyszłości i rosnących kosztów działalności gospodarczej, istnieje także pozytywny aspekt. Wzrost płacy minimalnej oraz presja płacowa stanowią istotne wyzwania kosztowe dla pracodawców, ale również zachęcają do zwiększenia wynagrodzeń pracowników.

Automatyzacja i robotyzacja stają się coraz bardziej obecne, co wywołuje pewne obawy dotyczące utraty miejsc pracy. Niemniej jednak te technologie otwierają również nowe perspektywy zawodowe, szczególnie dla analityków danych, programistów i inżynierów robotyki.

Praca zdalna jest oczywiście nadal benefitem, ale stanowi też realną szansę na dostęp do atrakcyjnych stanowisk, bez konieczności przeprowadzki do dużych miast.

Wreszcie, rosnąca świadomość pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej skłania wiele firm do koncentracji na tych aspektach, co może przynieść korzyści zarówno w zakresie działań społecznych, jak i reputacji pracodawcy.

Podziel się artykułem

Mogą Cię zainteresować:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *