Lepiej wykształcone i wciąż gorzej opłacane? Sytuacja kobiet na rynku pracy.

Lepiej wykształcone i wciąż gorzej opłacane? Sytuacja kobiet na rynku pracy.

Równość wynagradzania bez dyskryminacji ze względu na płeć jest tematem, który budzi wiele kontrowersji i jest często poruszany w dyskusjach o równości płci. Zdecydowanie cieszy fakt, że my kobiety odgrywamy coraz większą rolę na rynku pracy, zajmujemy coraz wyższe stanowiska, nasz głos rzeczywiście zostaje usłyszany, natomiast wiele z nas nadal boryka się z nierównością w…